EL NOSTRE COMPROMÍS

Ens fa més humans

A Boxcom tenim un fort compromís amb els nostres treballadors, clients i amb la societat, així com amb el futur d’aquesta, per això posem tot el que està en les nostres mans per oferir un servei responsable.

A Agència Boxcom destaquem en la transparència, bones pràctiques i responsabilitat, i més ara que sorgeixen nous reptes ètics amb les noves tecnologies emergents i nous canals de comunicació.

Per a Agència Boxcom la formació constant de tots els components de l’equip és una prioritat. Establerts en un dels sectors més canviants i innovadors és imprescindible estar sempre actualitzat per tal d’oferir els serveis més punters.

A Agència Boxcom som un equip multidisciplinari format per professionals, actualment un 60% dones i un 40% homes. La igualtat, la paritat, la flexibilitat i la conciliació sempre han estat pilars fonamentals de l’empresa amb la corresponsabilitat de tots els treballadors/es compromesos amb els mateixos valors de l’agència.

En el desenvolupament de la nostra activitat busquem crear el menor impacte negatiu en el medi ambient, el màxim impacte positiu en la societat i la màxima rendibilitat possible. L’eficiència i l’eficàcia són elements clau de la nostra activitat. En aquest sentit, utilitzem el màxim la llum natural, reutilitzem els papers, evitem les impressions innecessàries, evitem l’ús de plàstics  i fomentem una filosofia més col·laborativa i menys competitiva.

Tots els elements i equips de l’oficina estan pensats per a poder treballar amb comoditat. Vetllem per reduir el risc laboral i millorar dia a dia la salut física i mental del nostre equip.

Fomentem la inserció laboral dels més joves, oferint pràctiques reglades o extracurriculars, per tal que aprenguin de primera mà les activitats que duem a terme tot participant activament en cadascuna d’elles com un membre més de l’equip.