30 Abril - 2020

El futur de les fires

Sense cap mena de dubte la situació actual ha provocat molts canvis i transformacions que ja han afectat i continuaran afectant a tots els sectors empresarials. I el sector de les fires nacionals i internacionals no és una excepció...i, contràriament al que molts estareu pensant, l'excepció, en aquest cas, és positiva

Si se'm permet la broma, el meu no serà un comentari “d'economista”… d'aquells que no saben dir el que passarà, dubten del que està passant i donen la seva opinió clara, sense embuts i nomenant als culpables, quan ja ha passat. I és que la meva opinió sobre el futur de les fires és totalment esperançador.

Aquesta etapa que estem vivint no destacarà pel que hem descobert a nivell tecnològic, teletreball, mobilitat o comunicació publicitària. Aquesta etapa destacarà, en tot cas, per una democratització tecnològica; per la quantitat de gent a la qual han arribat aquests coneixements i pels qui hauran provat els sistemes, propostes i accions de manera directa per primera vegada.

Totes les empreses (posem 90%) han realitzat vídeo trucades amb reunions de 2 a 15 persones, treballadors i empresaris muntant un despatx a casa, creant continguts de manera plural i virtual, i tot gràcies a mitjans que ja tenien, però no utilitzaven íntegrament. I és que el coneixement global permetrà una acceptació global de la tecnologia i els seus procediments en molts sectors, i això és positiu, molt positiu.
Inevitablement ha portat menys viatges de negocis entre països o ciutats per a reunions de 2 hores, menys metres, menys cotxes, en definitiva, menys hores perdudes.

I tot això ha provocat i provocarà, inexcusablement, una sèrie de beneficis globals. Parlo de millores en el medi ambient, estalvi empresarial o una conciliació treball-llar més eficient… per citar les més rellevants. Però també ens ha deixat i deixarà un contacte humà nul. Trobades necessàries moltes vegades, no només per a tancar negocis, sinó per a mantenir aquest vincle personal entre proveïdor-client que converteix el tàndem en un equip segur, fiable i de confiança.

Per tant, si ara canvia el paradigma del dia a dia en les relacions personals per a fer-les més eficaces en tots els sentits… On i quan es podran realitzar aquests moments necessaris de contacte humà?

Efectivament, les fires es convertiran fins i tot més en l'autèntic “meeting point” per a les empreses i els seus clients. Si abans ja eren no sols un espai de coneixements i novetats, sinó un espai de trobada, a partir d'ara serà l'espai indispensable on assistir per a veure, comentar i saludar a totes aquestes persones a les quals només veurem a través d'una pantalla durant la major part de l'any.

"Joan Domènech - CEO d'Agència Boxcom"

Tags: Tecnología, publicitat, comunicació, fires, empresa, transformació, teletreball

Deixa un comentari

Grans canvis després del confinament

El fashion film “Knitting Dreams” rep 6 nominacions al Festival Internacional La Jolla, a Califòrnia