23 Octubre - 2018

L'evolució del "Llenguatge natural" dels dispositius

L'evolució de la web està íntimament lligada a l'evolució de la tecnologia que la suporta i la fa possible.
Aquesta evolució web ha patit una transformació paral·lela als canvis de les estratègies de màrqueting. Philip Kotler parla de tres estadis; del web 1.0 al web 3.0.
Inicialment parlàvem de les anomenades webs 1.0, construïdes per llançar informació al gran públic, basada en pàgines estàtiques, on l'audiència no disposa dels mitjans necessaris per interactuar amb l'interlocutor. Són webs de lectura, sent els usuaris consumidors d'informació.
Paral·lelament, en aquesta època el màrqueting se centrava en el producte des del punt de vista del preu i la qualitat, amb l’objectiu principal de vendre, vendre a un comprador massiu, on el contingut dels missatges es dirigeix ​​a la ment del consumidor. Produir per vendre.
Amb l'arribada del segle XXI, s'inicia una segona etapa, el web 1.0 evoluciona cap a la web 2.0 .: són webs estructurades per ser llegides, però també com una eina de comunicació bidireccional.
Els usuaris web deixen de ser passius i interactuen a través de comentaris, recomanacions ... L'audiència pot escriure i generar continguts, són webs de potència visual, interactives i dinàmiques.
Paral·lelament, el màrqueting passa a considerar el consumidor com un ésser intel·ligent, extremadament informat i expert. De la mà del web 2.0 sorgeixen les diferents xarxes socials que coneixem actualment. L'objectiu principal de les estratègies de màrqueting durant aquesta etapa és el de la fidelització del client, entesa la fidelització com un camí a la venda, apel·lant al cor del consumidor a través de l'emoció.
Produir per vendre, previ estudi de les necessitats dels clients.
Fa uns anys començàvem a parlar de la web 3.0, una tercera etapa de la història "World Wide Web". Parlem ja de webs creades per al contingut 100% dinàmic i personalitzat. Denominades també webs semàntiques, pretén individualitzar la navegació a cada usuari, basant-se en un llenguatge natural.
El màrqueting dels nostres temps ja no busca dirigir-se directament a la ment o el cor, el que vol és arribar a l'ànima del consumidor per a la generació d'empatia, basat en valors socials i mediambientals.
Hi ha qui parla també d'aquesta web 3.0 com la web intel·ligent, ja que pretén oferir continguts individualitzats tenint en compte gustos, preferències o hàbits dels usuaris ....
I com és possible? La intel·ligència artificial, sistemes de control de veu, el ressorgiment del llenguatge natural tenen molt a veure.
El gran repte: Llenguatge natural, parlar de tu a tu amb els dispositius.
La indústria s'esforça per aconseguir que humans i màquines parlin el mateix llenguatge i s'expressin per igual.
Sembla de ciència ficció que les màquines aprenguin a contextualitzar situacions i expressions. Sembla de ciència ficció que les màquines aprenguin a reconèixer i entendre un llenguatge natural, aquell que aprenem des de petits a través d'associacions. Sembla de ciència ficció que les màquines aprenguin a reconèixer les nostres emocions i reaccionin a elles.
Però el camí està traçat. Tenim ja assistents artificials com Siri, de manera que les noves generacions creixen entenent com a natural el fet de parlar amb els seus dispositius.
La definició bàsica d'intel·ligència artificial la podem centrar en aconseguir màquines capaces de realitzar accions amb la intel·ligència pròpia dels humans.
Machine Learning
En l'àmbit World Wide, s'està treballant sota el prisma Machine Learning, desenvolupant les tècniques que permetin a les màquines "aprendre" el llenguatge humà.
Tècniques centrades en grans bases de dades (el famós Big Data). Desenvolupar la tecnologia que permeti als dispositius imitar els processos de presa de decisió que guia als humans i entendre ordres de la manera més humana possible.
Les previsions indiquen que no serà fins d'aquí a uns 10 o 15 anys quan veurem assistents virtuals capaços de comprendre les necessitats més profundes del gran públic.
Des del punt de vista del màrqueting ¿que ens ofereix i ens podrà oferir la intel·ligència artificial?
El desenvolupament de tècniques d'intel·ligència artificial ens permetrà arribar a l'audiència a través de les emocions; generar clients emocionalment compromesos amb les marques.
Podrem oferir experiències úniques (ja que sabrem els seus gustos i expectatives), el moment més oportú per llançar un missatge, a través de quins canals, i tot això de manera individualitzada i automatitzada. Ja no parlarem de grups, sinó de persones. La panacea, en un entorn on infinitat de marques estan competint per l'atenció dels usuaris, la personalització i l’ús d'aquestes noves tecnologies seran la clau del seu èxit.

Deixa un comentari

“Game of Thrones” torna a guanyar la batalla als Emmy

Actualitat i tendències en Social Media