4DHealth

El 4D Health, el centre de simulació que es dedica a l’entrenament i formació de professionals vinculats a l’àmbit sanitari, tenia la necessitat de renovar la seva imatge amb una web adaptada a les necessitats dels seus usuaris però també als requisits visuals i estètics més actuals.

Un cop analitzades les necessitats de l’empresa, vam acordar el disseny d’una web molt funcional, clara i intuïtiva que ajudés i guiés a l’usuari a trobar tota la informació del seu interès. Confecció d’una web amb programació WordPress on es pot conèixer a simple vista què és el 4D Health i quins serveis ofereix.