Cabo verde natura 2000

Cabo Verde Natura 2000 és una organització caboverdina sense fins lucratius (ONG), pionera en la conservació i protecció de tortugues marines a Cap Verd. Les tortugues i la tasca que desenvolupen en la seva protecció és essencial a mostrar per tal de conscienciar a la humanitat de la importància de salvaguardar aquests animals en perill d’extinció. Per la qual cosa, a Boxcom vam establir com a prioritat mostrar a la web aquests conceptes, especialment a la home de la web per tal d’impactar als usuaris des del primer moment. D’aquí que la primera imatge que es veu en entrar a la home sigui el vídeo de l’entitat.

Des de Boxcom hem dissenyat una web molt visual en l’àmbit d’imatges i vídeos, amb un comptador de les tortugues alliberades, l’opció de col·laborar i apadrinar, de realitzar un voluntariat i també de comprar els productes solidaris.