European city of sport – Promoció

Igualada es va presentar per ser una de les ciutats esportives d’Europa fa dos anys i precisava un vídeo de presentació. Com a candidata a ser elegida, el que vol mostrar és que la ciutat és moderna, amb espais pensats per l’esport, amb entitats destacades en diverses modalitats i amb un projecte d’inversió esportiva de present i de futur molt potent.

Es realitza un vídeo com a part de la presentació de la candidatura mostrant tots els aspectes del briefing. Es tracten les gravacions dels espais i els moments de diversa manera, utilitzant recursos de time lapse en certes obres i d’altres amb moments i espais més directes. Busquem no ensenyar només obres i espais sinó també persones. Les persones són les que trauran rendiment dels espais i a qui va dirigit tot el projecte. La seva involucració dona la credibilitat i emoció necessària per a fer del vídeo una peça que transmeti els valors que es busquen. Igualada va ser escollida ciutat de l’esport.