Fira d’Igualada

Descobreix les xarxes socials de Fira d’Igualada:

Fira d’Igualada és una entitat sense afany de lucre. Neix l’any 1951 amb la finalitat de fomentar fires, mercats, festes i potenciar el comerç i la indústria d’Igualada i la seva comarca. L’activitat firal de l’entitat ha tingut un creixement molt important als darrers anys, actualment s’organitzen 10 fires diferents, algunes d’elles se celebren en més d’una ocasió al cap de l’any i fan un total de 19 esdeveniments anuals. L’entitat té l’objectiu de continuar creixent i donar a conèixer les fires i esdeveniments que organitza per tal d’obtenir un gran nombre d’expositors i visitants.

Seguint els objectius i l’activitat de Fira d’Igualada es va pensar una estratègia de contingut basada a mostrar l’activitat de l’entitat i totes les fires que organitza de manera clara i informativa per tal que les xarxes socials fossin una font d’informació pels usuaris i un recordatori per tal que tothom pugui estar informat del dia a dia de l’entitat i descobrir amb temps les fires que es duran a terme.