Furgonetes Bibliobús – Presentació

S’ha realitzat un vídeo per celebrar el fet que el Departament de Biblioteques de la Diputació de Barcelona ofereix ara els seus serveis a tots els pobles de Catalunya. A més, es presenten les noves furgonetes equipades amb tot el necessari per a aquest propòsit. Boxcom va produir aquest vídeo per mostrar els espais, la furgoneta i les diverses tipologies de persones que en fan ús, amb l’objectiu de generar una identificació amb el públic que ho visualitzi. La idea creativa, preproducció, gravació i postproducció ha estat realitzat íntegrament per Boxcom.