Gustos

Obertura d’una nova línia de restaurants de menjar ràpid a Barcelona basats en cuina mediterrània. Necessitat de llançament d’una web, i xarxes socials associades, per donar a conèixer els restaurants i les seves característiques (estratègia de branding, comunicació i influència).

Mostrar la carta i les especialitats de forma gràfica i experiencial va ser la base de l’estratègia per donar a conèixer el restaurant, generar confiança i ampliar la seva àrea d’influència, jugant amb colors i gràfiques. Oferir feeds atractius i homogenis. Potenciar el concepte de cuina ràpida saludable.