Mobile World Capital – Presentació

El Mobile World Capital, tot i saber qui són, necessiten explicar millor el que fan. Per això, es necessita un vídeo de presentació que permeti donar més visibilització al Mobile Wolrd Congres. Es demana un vídeo directe, atractiu visualment i curt, que transmeti el valor de concepte de l’entitat.

Es produeix un vídeo on cada imatge està pensada segons els valors de MWC, la seva diversitat de persones que hi treballen i a qui es dirigeixen. Cada plànol és un moment concret que busca que l’usuari s’identifiqui en ell transmetin els missatges amb grafisme i sense cap veu en off de referència. El vídeo, amb modificacions anuals s’utilitza en el congrés mundial de mòbils ja fa dos anys.