Fira d'Igualada

Client:

Fira d'Igualada

Serveis:

xarxes socials

El brief

Fira d'Igualada és una entitat sense afany de lucre. Neix l'any 1951 amb la finalitat de fomentar fires, mercats, festes i potenciar el comerç i la indústria d'Igualada i la seva comarca. L'activitat firal de l'entitat ha tingut un creixement molt important als darrers anys, actualment s'organitzen 10 fires diferents, algunes d'elles se celebren en més d'una ocasió al cap de l'any i fan un total de 19 esdeveniments anuals. L'entitat té l'objectiu de continuar creixent i donar a conèixer les fires i esdeveniments que organitza per tal d'obtenir un gran nombre d'expositors i visitants.

L'estratègia

Seguint els objectius i l'activitat de Fira d'Igualada es va pensar una estratègia de contingut basada a mostrar l'activitat de l'entitat i totes les fires que organitza de manera clara i informativa per tal que les xarxes socials fossin una font d'informació pels usuaris i un recordatori per tal que tothom pugui estar informat del dia a dia de l'entitat i descobrir amb temps les fires que es duran a terme.

La solució

Es va elaborar un estudi de mercat analitzant el tipus de contingut que els usuaris podrien trobar més rellevant en els perfils de Fira d'Igualada i es van determinar les plataformes on l'entitat hauria d'estar present per tal de generar tràfic i créixer en visibilitat. Amb la diversitat de fires i esdeveniments que organitza l'entitat, vam optar per crear un llibre d'estil per tal que tota la comunicació tingui una imatge similar i que, per tant, el públic objectiu pugui diferenciar les nostres publicacions de la resta d'usuaris. Així doncs, es va optar per una imatge homogènia en totes les creativitats diferenciant les fires i esdeveniments amb colors representatius d'aquestes per tal que els usuaris puguin identificar amb un cop d'ull la fira de la qual s'està parlant o donant informació des de l'entitat. Per altra banda, i per cobrir les necessitats de creixement de l'entitat, també es va començar a treballar amb campanyes d'anuncis segmentades i específiques per a cada fira o esdeveniment i es va incorporar la creació de sortejos i concursos en les xarxes socials.

Tornar a projectes

Estàs a:

Fira d'Igualada

Següent projecte