Sedal. Producció Audiovisual

Client:

Sedal

Serveis:

Vídeo, Creativitat, Producció

El brief

La tecnologia i opcions que ofereixen els productes del bany com les aixetes, estan en una altra dimensió. Les opcions que poden oferir són molt grans i innovadores. Mostrar les característiques d'aquestes, combinat amb el que representa la seva elegància, experiència i facilitat d'ús, és el que s'ha de transmetre.

L'estratègia

Es decideix produir un vídeo amb infografia, ja que permet explicar molt millor el producte i les seves característiques. Els 3D permeten mostrar plànols del producte i "desmuntar-lo" de manera virtual per mostrar el funcionament d'una manera molt més entenedora.

La solució

S'han realitzat molts vídeos de productes com el mostrat, veient que el resultat és la millor manera per explicar el funcionament, mostrar la seva elegància i poder destacar els conceptes més importants amb un format entenedor i atractiu visualment.

Tornar a projectes

Estàs a:

Sedal. Producció Audiovisual

Següent projecte