Sedal – Producte – 3D

La tecnologia i opcions que ofereixen els productes del bany com les aixetes, estan en una altra dimensió. Les opcions que poden oferir són molt grans i innovadores. Mostrar les característiques d’aquestes, combinat amb el que representa la seva elegància, experiència i facilitat d’ús, és el que s’ha de transmetre.

Es decideix produir un vídeo amb infografia, ja que permet explicar molt millor el producte i les seves característiques. Els 3D permeten mostrar plànols del producte i “desmuntar-lo” de manera virtual per mostrar el funcionament d’una manera molt més entenedora.