Spar

Descobreix les xarxes socials de Spar:

Llançament en l’àmbit nacional de Spar Espanyola a les xarxes socials: Facebook, Instagram i Twitter. Crear una estratègia de comunicació online per al llançament de Spar Espanyola a les xarxes socials reflectint els valors de la marca i els seus productes utilitzant les eines i llenguatge propi de cada xarxa social.

Realització d’un estudi de màrqueting de la marca a l’estat espanyol per establir les línies estratègiques a seguir en el context de cada xarxa social, en funció del seu target. Creació d’un llibre d’estil complet per establir criteris de comunicació comuns. Especialment pel que fa a Instagram on la imatge té un pes específic en la manera de comunicar: creació d’un feed de continguts estètic i harmònic amb el qual empatitzar amb el públic objectiu. Vam establir calendaris de publicacions a mes vista consensuat amb el departament de màrqueting de la marca amb els principals temes a tractar. Vam crear nous mètodes de treball, definir una nova línia editorial, i vam establir franges horàries de publicació, generant continguts visuals en tota mena de formats … En definitiva, van concretar una estratègia de comunicació global en xarxes socials per optimitzar els resultats a curt i a llarg termini.