imatge d'una fira en blanc i negre

El futur de les fires

Sense cap mena de dubte la situació actual ha provocat molts canvis i transformacions que ja han afectat i continuaran afectant a tots els sectors empresarials. I el sector de les fires nacionals i internacionals no és una excepció…i, contràriament al que molts estareu pensant, l’excepció, en aquest cas, és positiva

Si se’m permet la broma, el meu no serà un comentari “d’economista”… d’aquells que no saben dir el que passarà, dubten del que està passant i donen la seva opinió clara, sense embuts i nomenant als culpables, quan ja ha passat. I és que la meva opinió sobre el futur de les fires és totalment esperançador.

Aquesta etapa que estem vivint no destacarà pel que hem descobert a nivell tecnològic, teletreball, mobilitat o comunicació publicitària. Aquesta etapa destacarà, en tot cas, per una democratització tecnològica; per la quantitat de gent a la qual han arribat aquests coneixements i pels qui hauran provat els sistemes, propostes i accions de manera directa per primera vegada.

Totes les empreses (posem 90%) han realitzat vídeo trucades amb reunions de 2 a 15 persones, treballadors i empresaris muntant un despatx a casa, creant continguts de manera plural i virtual, i tot gràcies a mitjans que ja tenien, però no utilitzaven íntegrament. I és que el coneixement global permetrà una acceptació global de la tecnologia i els seus procediments en molts sectors, i això és positiu, molt positiu.
Inevitablement ha portat menys viatges de negocis entre països o ciutats per a reunions de 2 hores, menys metres, menys cotxes, en definitiva, menys hores perdudes.

I tot això ha provocat i provocarà, inexcusablement, una sèrie de beneficis globals. Parlo de millores en el medi ambient, estalvi empresarial o una conciliació treball-llar més eficient… per citar les més rellevants. Però també ens ha deixat i deixarà un contacte humà nul. Trobades necessàries moltes vegades, no només per a tancar negocis, sinó per a mantenir aquest vincle personal entre proveïdor-client que converteix el tàndem en un equip segur, fiable i de confiança.

Per tant, si ara canvia el paradigma del dia a dia en les relacions personals per a fer-les més eficaces en tots els sentits… On i quan es podran realitzar aquests moments necessaris de contacte humà?

Efectivament, les fires es convertiran fins i tot més en l’autèntic “meeting point” per a les empreses i els seus clients. Si abans ja eren no sols un espai de coneixements i novetats, sinó un espai de trobada, a partir d’ara serà l’espai indispensable on assistir per a veure, comentar i saludar a totes aquestes persones a les quals només veurem a través d’una pantalla durant la major part de l’any.

“Joan Domènech – CEO d’Agència Boxcom”

equip boxcom durant el confinament

Grans canvis després del confinament

El coronavirus ha arribat i ha comportat molts canvis derivats del confinament. Canvis radicals a nivell personal, social, com a consumidors i a la feina. Hem descobert noves formes i solucions per afrontar el dia a dia a tots els nivells, tot i que cal millorar-les. La pandèmia, forçosament, deixarà rere seu nous i pràcticament desconeguts nivells i tendències de consum, demanda de productes i serveis.

Algú va dir que els canvis no tenen per què ser negatius, la clau està en trobar les estratègies per adaptar-nos a ells. Val a dir que el confinament i tota aquesta situació han portat a conèixer-nos més a nosaltres mateixos. Com a persones, família, treballadors o empresaris, hem descobert aspectes, moments, maneres i situacions diverses que d’altra manera ens hauria estat gairebé impossible arribar a viure.

Primer a nivell salut, hem vist que el més important és estar bé i saber que això ens porta a valorar el fet de compartir moments amb els teus, parlar amb aquelles persones amb les que tens amistat, però veus menys, i gaudir d’aquests moments de solitud que sempre tenim, però no aprofitem. I és que hem descobert o recuperat uns valors bàsics que mantindrem molt vius després d’aquestes setmanes dures.

Però també hem descobert un sistema de treballar efectiu, amb menys lligams horaris que ha funcionat sense estar plenament preparats. Una videoconferència amb un so pèssim, una imatge defectuosa, unes presentacions d’empresa incompletes, complicació per comentar i compartir documents … però hem treballat i hem funcionat.

Aquest descobriment col·lectiu no s’hauria aconseguit sense estar en aquesta impensable situació, però ha servit perquè tots haguem testejat un sistema que ens porta a les conclusions següents.

1- Hem treballat des de casa amb un horari adaptat moltes vegades a les necessitats pròpies o a les de l’equip amb què ens hem reunit.

2- Vivint sol, amb la família, amics o companys de feina, hem acabat trobant l’equilibri per poder tenir temps per a tot.

3- Amb un equip tecnològic la majoria de vegades bàsic, hem pogut realitzar reunions, preparar documents i ser eficients.

4- Hem estalviat en benzina, transport públic, hores de desplaçament, pàrquings, peatges, menjars … i molt de temps.

5- A l’oficina s’ha gastat menys en electricitat, neteja, material, etc.

6- A nivell mediambiental hem disminuït radicalment la nostra petjada de carboni a un mínim impensable fa un mes.

Tots aquests punts els hem descobert i realitzat totes les persones de totes les classes socials. Però si ens centrem en la classe treballadora, l’han descobert els empresaris, gerents, autònoms, assalariats, etc.
Aquests punts afecten la vida personal, social i professional.
I per tant, el que vindrà ara és poder adequar horaris per treballar més a casa, aconseguir equips tecnològics per adaptar-nos a aquesta situació, programaris específics, menys viatges de reunions perquè les dues parts entendran que no cal ja que l’hauran provat, aportarem benefici a l’entorn amb menys viatges, avions i cotxes ….

I com que la comunicació serà més digital que mai, haurem de reforçar més la nostra imatge i presentació empresarial i personal, pel que serà necessària molta més inversió en la comunicació online: en xarxes socials, produccions audiovisuals, posicionament, noves tecnologies, màrqueting estratègic …

I tots nosaltres, que crèiem que estàvem a un gran nivell en comunicació digital, obrim els ulls des del confinament i ens adonem que això no ha fet més que començar.