Vídeo màrqueting, l’estratègia de continguts en auge

El màrqueting de continguts és una tècnica indispensable per a qualsevol empresa que vol posicionar-se en els resultats dels cercadors web d’una forma competitiva. Aquesta estratègia contempla accions diverses per tal d’afegir valor a les publicacions, articles, campanyes i continguts en xarxes socials dels professionals del màrqueting. Entre aquesta mena de recursos el vídeo ha anat guanyant pes fins a convertir-se en un mitjà excel·lent per a elaborar un bon màrqueting de continguts i arribar a l’audiència de manera efectiva.

El vídeo és una de les estratègies de què les marques se serveixen per a crear continguts de qualitat per als seus clients o usuaris. Aquest tipus de continguts tenen la intenció d’informar, atraure l’atenció dels visitants i oferir-los un valor diferencial de marca. El vídeo màrqueting és un camp idoni per a fer brànding, ja que, entre els múltiples avantatges que comporta, dona molt espai per a dinamitzar el contingut que es genera per a captar usuaris nous i enfortir els vincles amb els clients fidels. El 87% dels usuaris que han fet servir el vídeo màrqueting reconeixen que el vídeo ha augmentat el trànsit a les seves pàgines web.

El format vídeo permet crear un contingut més dinàmic, enriquit i de major rapidesa amb relació a altres opcions més tradicionals. La imatge o l’àudio per si mateixos són tècniques menys dinàmiques, de manera que el nivell d’informació que els usuaris retenen tendeix a ser menor. La comunicació per vídeo entra en escena amb una immediatesa i una viralitat més elevades, contràriament al que succeeix amb el text.

Els vídeos són els continguts més visitats pels usuaris d’Internet. YouTube és un exemple simptomàtic de la gran visibilitat que implica aquest format. Durant el 2022, el 90% dels usuaris de YouTube van descobrir nous productes mitjançant la xarxa social. La meitat de les empreses que van executar campanyes a la plataforma de vídeo van veure un augment de les vendes en físic.

A banda d’afavorir les ràtios de conversió, el vídeo també afavoreix l’engagement del públic. El mitjà ofereix la possibilitat d’explicar un missatge amb molts més recursos respecte del text escrit i amb un enfocament més creatiu. Les imatges, els sons, la veu en off i el muntatge són aspectes molt eficaços per a transmetre informació d’interès. Al voltant del 80% dels usuaris recorden d’una manera més clara una marca després d’haver consumit els seus vídeos.

El contingut audiovisual també contribueix a generar confiança entre el públic objectiu. Aquesta base és la que després dona peu a relacions a llarg termini que fidelitzen els clients. El vídeo màrqueting és una de les millors formes per a connectar realment amb l’audiència i provocar una resposta emocional potent. El relat d’històries a través de peces audiovisuals breus construeix vincles forts amb els destinataris.

Pel que fa al posicionament, Google és un motor de cerca que premia el vídeo. Els continguts de vídeo màrqueting treballats que compten amb dades rellevants ben ordenades aporten una visibilitat més gran a les pàgines web dins del cercador. Aquesta escalada en el posicionament dels resultats web es tradueix posteriorment en un increment en el nombre de visites a les webs de les organitzacions.

Durant els darrers anys el pressupost de les organitzacions ha incrementat respecte al vídeo màrqueting. En aquest sentit, la majoria de les empreses afirma que el retorn que els proporciona és molt rendible. A més, el format els apropa als objectius de negoci marcats. Si també es considera que els costos de fabricar un vídeo són molt baixos, el balanç final de les empreses dona com a resultats uns beneficis molt elevats.

SHARE IT!

Comparteix aquesta entrada a les teves xarxes socials!