Kit Digital

Visual Online Solutions SL. som agents digitalitzadors

Que és el kit Digital?

És un programa d’ajudes del Ministeri d’Assumptes econòmics i transformació digital que s’efectuen amb el fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya i finançat pel pla Europeu “Next Generation EU”, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals que actualment estan disponibles en el mercat.

A qui va dirigit?

Aquest programa va dirigit a petites i mitjanes empreses o a autònoms, que compleixin els requisits que sol·liciten.

 • Segment 1: 10-49 treballadors, amb un màxim de 12.000 € de subvenció (març 2022)
 • Segment 2: 3-9 treballadors, amb un màxim de 6.000 € de subvenció (juny/juliol 2022)
 • Segment 3: 0-2 treballadors, amb un màxim de 2.000 € de subvenció (setembre/octubre 2022)

Requisits necessaris

 • Ser autònom o petita i mitjana empresa
 • Estar en funcionament i demostrar l’antiguitat de l’empresa
 • No superar el límit d’ajudes minimis* fins a 200.000€
 • No estar inclòs en les prohibicions previstes a la llei de subvencions
 • No ser considerada una empresa en Crisi.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries, i S.S
 • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent
 • Disposar de l’evolució del nivell de maduresa digital.

*Minimis: Ajudes o subvencions de baixa quantitat de diners i que no és necessaris comunicar-ho a la Comissió Europea.

Què no és bonificable?

 •  IVA
 • Impost sobre les rentes
 • Interessos de deutes o de demora, recàrrecs i sancions administratives i penals
 • Despeses de procediments judicials
 • Despeses d’infraestructures i obra civil
 • Terrenys
 • Hardwares
 • Serveis de telecomunicacions i connectivitat a internet
 • Les despeses relatives a la compensació per feines prestades per tercers, assessoria, gestoria o similar
 • Actuacions que no respectin les normes i prioritats en matèria climàtica i mediambiental

Categories de solucions digitals que oferim a Visual Online Solutions SL.

Gestió de xarxes socials

Assessorament, creació de continguts, disseny de publicacions, promoció i seguiment del dia a dia de les xarxes socials.

Comerç electrònic

Disseny i programació d’ecommerce personalitzat, per tal de facilitar l’accés al mercat i oferir un serveis de compra còmoda, àgil i sense desplaçaments als clients.

Web i Presència Online

Disseny web, programació, SEO i SEM. Si el que necessites és una pàgina web única, som la teva solució, dissenyem la web adaptada a cada tipus d’activitat i a les necessitats de cada client.

Business intelligence i analítica

Consta de la integració de continguts a altres bases de dades, emmagatzematge , mínim d’1 GB per usuari, creació de panells i exportació de dades compatibles entre diferents programes.

Gestió de processos

Digitalització i/o automatització de processos i la seva integració en diverses plataformes, actualitzable i escalable per possibles creixements empresarials. Aquests procediments proporcionen l’agilització de la comptabilitat, facturació, control de projectes, inventaris, compres i pagaments i la logística en gestió de flotes i rutes.

Serveis y eines d’oficina virtual

Permetrà una gestió àgil i eficient dels equips de treball i projectes, emmagatzemar i compartir arxius (1TB), i compatibilitat amb dispositius mòbils, calendaris i agendes.

Comunicacions segures

Consta de la implantació , configuració inicial i actualitzacions de seguretat de xifratges d’extrem a extrem, càrregues de connexió, controls d’accés a les xarxes privades i la disponibilitat de la implantació en dispositius mòbils

Gestió de clients

La gestió de clients permetrà donar d’alta nous leads de forma manual o per importació de fitxers i assignacions per criteris. Gestió d’oportunitats , enviament de pressupostos i ofertes contemplant l’anàlisis posterior. Realitzar accions i treballs comercials, reporting, planificació , alertes i gestió documental.

Ajudes per segment
Categories de les solucions Mesos de prestació del servei 0 <3 treballadors 3 <10 treballadors 10 <49 treballadors
Lloc web 12 2000 € 2000 € 2000 €
Comerç electrònic 12 2000 € 2000€ 2000€
Gestió de xarxes socials 12 2000 € 2500 € 2500 €
Gestió de clients 12 2000 €

(1 usuari)

2000 €

(1 usuari)

4000 €

(3 usuaris)

Business Intelligence i analítica 12 1500 €

(1 usuari)

2000 €

(1 usuari)

4000 €

(3 usuaris)

Gestió de processos 12 500€

(1 usuario)

2000 €

(3 usuaris)

6000 €

(10 usuaris)

Comunicacions segures 12 125 € /usuari

(fins a 2 usuaris)

125 € /usuari

(fins a 9 usuaris)

125 € /usuari

(fins a 48 usuaris)

Serveis i eines d’oficina virtual 12 250 €/ usuari

(fins a 2 usuaris)

250 €/ usuari

(fins a 9 usuaris)

250 €/ usuari

(fins a 48 usuaris)

Contacta amb nosaltres, t’ho expliquem i gestionem.

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION (EU)
DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA

Necessites més informació?

Enviar