Kit Digital

 

Què és el kit Digital?

És un programa d’ajudes del Ministeri d’Assumptes econòmics i transformació digital que s’efectuen amb el fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya i finançat pel pla Europeu “Next Generation EU”, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals que actualment estan disponibles en el mercat.

A qui va dirigit?

Aquest programa va dirigit a micropyme, petita empresa, o a autònoms, que disposin del test de maduresa digital i compleixin els requisits que sol·liciten.

Categories de solucions digitals

Gestió de xarxes socials

Assessorament, creació de continguts, disseny de publicacions, promoció i seguiment del dia a dia de les xarxes socials.

des de 500€ 

Comerç electrònic

Disseny i programació d’ecommerce personalitzat, per tal de facilitar l’accés al mercat i oferir un serveis de compra còmoda, àgil i sense desplaçaments als clients.

des de 1.800€ 

Web i Posicionament

Disseny web, programació, SEO i SEM. Si el que necessites és una pàgina web única, som la teva solució, dissenyem la web adaptada a cada tipus d’activitat i a les necessitats de cada client.

des de 2.000€ 

Ajudes per segment
Categories de les solucions Mesos de prestació del servei 0 <3 treballadors 3 <10 treballadors 10 <49 treballadors
Lloc web 12 2000 € 2000 € 2000 €
Comerç electrònic 12 2000 € 2000€ 2000€
Gestió de xarxes socials 12 2000 € 2000 € 2000 €

Què no és bonificable?

– IVA
– Impost sobre les rentes
– Interessos de deutes o de demora, recàrrecs i sancions administratives i penals
– Despeses de procediments judicials
– Despeses d’infraestructures i obra civil
– Terrenys
– Hardwares
– Serveis de telecomunicacions i connectivitat a internet
– Les despeses relatives a la compensació per feines prestades per tercers, assessoria, gestoria o similar
– Actuacions que no respectin les normes i prioritats en matèria climàtica i mediambiental

 

Quins són els criteris d’accés per ser beneficiari del bo Digital?

– Ser autònom, petita empresa o microempresa
– Estar en situació d’activitat, inscrit en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, o en el cens equivalent de l’Administració Tributària Foral
– NO superar el límit d’ajudes de minimis (200.000€)
– NO estar incurs en la prohibició prevista en la llei de subvencions
– NO tenir consideració d’empresa en crisis
– Estar al corrent de les obligacions tributàries i S.S.
– NO estar subjecte a una ordre de recuperació pendent
– Disposar del test de nivell de maduresa digital, disponible a la plataforma acelera Pyme.
– NO estar en cap altra de les prohibicions previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre.

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION (EU)
DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA

Necessites més informació?

Enviar