Kit Digital

Boxcom està adherit al programa d'ajudes del Kit Digital

Que és el kit Digital?

És un programa d'ajudes del Ministeri d'Assumptes econòmics i transformació digital que s'efectuen amb el fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya i finançat pel pla Europeu "Next Generation EU", que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals que actualment estan disponibles en el mercat.

A qui va dirigit?

Aquest programa va dirigit a micropyme, petita empresa, o a autònoms, que disposin del test de maduresa digital i compleixin els requisits que sol·liciten.

Categories de solucions digitals

Gestió de xarxes socials

Assessorament, creació de continguts, disseny de publicacions, promoció i seguiment del dia a dia de les xarxes socials.

de 500€ a 5.000€

Comerç electrònic

Disseny i programació d’ecommerce personalitzat, per tal de facilitar l’accés al mercat i oferir un serveis de compra còmoda, àgil i sense desplaçaments als clients.

de 1.800€ a 45.000€

Web i Posicionament

Assessorament, creació de continguts, disseny de publicacions, promoció i seguiment del dia a dia de les xarxes socials.

de 2.000€ a 50.000€

  Ajudes per segment
Categories de les solucions Mesos de prestació del servei 0 <3 treballadors 3 <10 treballadors 10 <49 treballadors
Lloc web 12 2000 € 2000 € 2000 €
Comerç electrònic 12 2000 € 2000€ 2000€
Gestió de xarxes socials 12 2000 € 2000 € 2000 €

Què no és bonificable?

- IVA
- Impost sobre les rentes
- Interessos de deutes o de demora, recàrrecs i sancions administratives i penals
- Despeses de procediments judicials
- Despeses d'infraestructures i obra civil
- Terrenys
- Hardwares
- Serveis de telecomunicacions i connectivitat a internet
- Les despeses relatives a la compensació per feines prestades per tercers, assessoria, gestoria o similar
- Actuacions que no respectin les normes i prioritats en matèria climàtica i mediambiental

 

Quins són els criteris d'accés per ser beneficiari del bo Digital?

- Ser autònom, petita empresa o microempresa
- Estar en situació d'activitat, inscrit en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, o en el cens equivalent de l'Administració Tributària Foral
- NO superar el límit d'ajudes de mínims (200.000€)
- NO estar incurs en la prohibició prevista en la llei de subvencions
- NO tenir consideració d'empresa en crisis
- Estar al corrent de les obligacions tributàries i S.S.
- NO estar subjecte a una ordre de recuperació pendent
- Disposar del test de nivell de maduresa digital, disponible a la plataforma acelera Pyme
- NO estar en cap altra de les prohibicions previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre.